Totaal aantal pageviews

donderdag 13 juli 2017

Te vroeg lezenAfbeeldingsresultaat voor kinderen lezen

We willen graag dat kinderen gaan lezen
maar te vroeg leren lezen is niet goed.

Begin je te vroeg met lezen 
dan is de kans groot dat je het kind frustreerd.
– je laat hem namelijk iets doen wat hij biologisch nog niet kan –   
Je loopt ook het risico dat hij dyslectisch wordt. 
Het brein maakt verbindingen met uitlopers van zenuwcellen
 die niets met lezen of schrijven te maken hebben.

Suus schrijft haar naam

Als een kind uit zichzelf al met letters en lezen
 bezig is laat hem dan gaan
maar vestig er niet zo veel aandacht op. 
Leer het zijn naam schrijven 
en zonodig een ander zelfgekozen woord. 
Verbeter hem niet als hij fouten maakt. 
In deze fase zijn ze de letters nog echt aan het tekenen, 
niet aan het schrijven. 
Hetzelfde geldt voor een kind dat spontaan leert lezen. 


Vraag je af of het echt uit het kind zelf komt
of dat ouders graag zien 
 dat hun kind al kan schrijven of al woordjes leest? 
Als je kind zelf graag met letters aan de gang wil 
dan is het prima.

Zit je kind in groep 3 
en het lezen en schrijven gaat nog niet lekker 
neem om te beginnen een eenvoudig testje af met de bomen
 of met de rechte en schuine flesjes uit de volgende blog. 
Blijkt het kind die testjes nog niet goed te doen 
(dit zeg je natuurlijk niet tegen het kind!), 
stimuleer hem dan dingen te doen 
die hem goed voorbereiden op het leren lezen. 

Doe rijmspelletjes, lees veel voor,
laat het kind veel tekenen en kleuren.
én laat je niet gek maken