Totaal aantal pageviews

woensdag 19 juli 2017

Schoolrijp??


Afbeeldingsresultaat voor kinderen lezen

Dit artikel was de aanleiding voor de tekening. 
De tekenopdracht kan helpen om te bepalen 
of een kind biologisch gezien klaar is om te leren lezen.
Omdat ik van alles verzamelen rondom tekenen
heb ik de opdracht uitgeprobeerd.
Het lijkt een eenvoudige test om te bepalen
of een kind biologisch gezien
 klaar is om te leren lezen.


Je neemt twee doorzichtige flesjes of glazen
 en vult die met gekleurde limonade. 
Een van de flesjes houd je scheef onder een hoek van 45 graden. 
Vervolgens vraag je het kind de limonade
 in de lege flesjes op het papier te tekenen.

De opdracht is klassikaal gedaan.
Er is 1 flesje recht en schuin gehouden 
om het vloeistof niveau te laten zien 
terwijl de kinderen in de kring zaten (niet 1op1).
Misschien maakt dat nog verschil?Een kind dat nog niet toe is aan lezen 
zal de streep in het schuine flesje 
niet horizontaal maar schuin of vertikaal tekenen. 
Een kind dat wel toe is aan lezen
 – rond 6,5 jaar – 
zal beide lijnen horizontaal tekenen. 


Een vergelijkbaar testje kun je doen door een kind 
drie bomen op een helling te laten tekenen. 
Tekent het de bomen loodrecht naar boven,
 dan is zijn brein klaar voor het lezen. 
Tekent hij de bomen nog schuin op de helling 
dan moet hij nog even wachten met het leren lezen.


De praktijk is wat weerbarstiger dan de theorie...
want er gebeurde van alles.
Kinderen maakten elkaars tekening na
en tekenden allebei de limonade de verkeerde kant op:

Ze tekenen wel goede bomen 
maar geen goede limonade:Dit kind uit groep 2 blijft nog een jaartje kleuteren
omdat zijn gewone werk te zwak is 
maar deze opdracht is goed gemaakt:


De opdracht geeft ook een mogelijkheid
om naar de bomen te kijken:
Hoe stevig staat een kind?
Kijk naar de dikte van de stammen
en of ze goed in de grond staan.
Hoe ziet de bladerkroon eruit ed.De les is ook in groep 1 gegeven,
net op school:

Het tekenen van de bomen kan nog een probleem zijn.
De kinderen weten soms niet goed 
hoe ze een boom kunnen tekenen.
Voor deze opdracht zijn 2 stokjes 
met daarop een wolkje in principe genoeg.Als de opdracht is gemaakt 
mag er nog wat bij getekend worden:Over deze leerling zijn geen twijfels:donderdag 13 juli 2017

Te vroeg lezenAfbeeldingsresultaat voor kinderen lezen

We willen graag dat kinderen gaan lezen
maar te vroeg leren lezen is niet goed.

Begin je te vroeg met lezen 
dan is de kans groot dat je het kind frustreerd.
– je laat hem namelijk iets doen wat hij biologisch nog niet kan –   
Je loopt ook het risico dat hij dyslectisch wordt. 
Het brein maakt verbindingen met uitlopers van zenuwcellen
 die niets met lezen of schrijven te maken hebben.

Suus schrijft haar naam

Als een kind uit zichzelf al met letters en lezen
 bezig is laat hem dan gaan
maar vestig er niet zo veel aandacht op. 
Leer het zijn naam schrijven 
en zonodig een ander zelfgekozen woord. 
Verbeter hem niet als hij fouten maakt. 
In deze fase zijn ze de letters nog echt aan het tekenen, 
niet aan het schrijven. 
Hetzelfde geldt voor een kind dat spontaan leert lezen. 


Vraag je af of het echt uit het kind zelf komt
of dat ouders graag zien 
 dat hun kind al kan schrijven of al woordjes leest? 
Als je kind zelf graag met letters aan de gang wil 
dan is het prima.

Zit je kind in groep 3 
en het lezen en schrijven gaat nog niet lekker 
neem om te beginnen een eenvoudig testje af met de bomen
 of met de rechte en schuine flesjes uit de volgende blog. 
Blijkt het kind die testjes nog niet goed te doen 
(dit zeg je natuurlijk niet tegen het kind!), 
stimuleer hem dan dingen te doen 
die hem goed voorbereiden op het leren lezen. 

Doe rijmspelletjes, lees veel voor,
laat het kind veel tekenen en kleuren.
én laat je niet gek maken 
zaterdag 1 juli 2017

Kan je kleuters leren lezen en schrijven?

Afbeeldingsresultaat voor kinderen lezen

Het is al een ouder artikel 
maar ik kwam het recent tegen op facebook.

Het artikel gaat over het de theorie van Jean Piaget.
Hij stelt dat kinderen zich ontwikkelen in fasen.
Dat er een biologisch ontwikkelingsproces is
en dat kinderen pas iets nieuws kunnen leren
 als hun hersenen daar klaar voor zijn.

Huidige pedagogen denken daar anders over
Zij denken dat de kennis die kinderen op doen, 
geleidelijk wordt verzameld in de omgeving
 en dat kinderen het leren begrijpen 
door na te doen en door te oefenen.  

De leeftijd speelt volgens deze wetenschappers geen rol. 
Hoe eerder hoe beter, is tegenwoordig het devies. 
Vandaar dat kinderen in tegenstelling tot vroeger, 
in de kleuterklas vaak al lees en schrijfonderwijs krijgen.

De psycholoog  Ewald Vervaet is niet blij met deze ontwikkeling.
 ‘Als je een kind dat biologisch gezien nog niet toe is aan lezen
 toch al probeert te leren lezen vergroot je de kans 
dat het dyslectisch wordt 
of dat het andere lees- en schrijfproblemen krijgt.’

Moeten we terug naar de kleuterklas van vroeger, 
waar het echt een taboe was 
om al voor je zesde met leesonderwijs te beginnen?