Totaal aantal pageviews

donderdag 28 juli 2011

Huizen tekenenTekeningen over huizen, bomen en zelfportretten: 
psychologen zijn er gek op.
Rhoda Kellogg heeft wereldwijd onderzoek gedaan 
naar kindertekeningen met huizen. 
Jacqueline Royer ontwikkelde een: teken- een- huis test. 
Ze deed een uitgebreide studie naar dit onderwerp.
Er is veel studie naar huizen-tekeningen gedaan 
en het is zeker interessant er iets van te weten. 

In een tekening kunnen we verschillende lagen herkennen:
1ste laag = iets actueels.
2de laag = een persoonlijk gevoel van het kind
3de laag = een universele betekenis.


De huis tekening: 
We kunnen het huis op verschillende manieren bekijken.

We kunnen de buitenkant van het huis bekijken: 
Het type huis: flat, rijtjeshuis, vrijstaand huis enz.
De buitenkant heeft een oppervlakkige psychologische betekenis.
Het huis als de plek waar we wonen met onze familie. 

We kunnen het huis zien als een metafoor voor ‘de moeder’.
 Het bied bescherming, verzorging en voeding.
Het huis vertegenwoordigt: de moederschoot, het lichaam, 
de familie, de cultuur, het universum…

We kunnen het huis zien als de ruimte waar de ziel kan wonen.
De muren van het huis vormen een afscheiding tussen binnen en buiten.
De ramen en deuren zijn als de lichaamsopeningen, 
de deur lijkt op de mond, de ramen op de ogen. 
De ramen en deur geven vaak een gezichtsuitdrukking aan het huis.

Tekent een kind een rond huis
dan lijkt dit op het moederlichaam. 
Het geeft het embryonale stadium aan.
Het kind moet/ wil beschermd worden tegen de buitenwereld 
en is nog niet zelfstandig genoeg om de buitenwereld aan te kunnen.

Het vierkante huis met een dak
Een vierkant is het symbool voor bescherming, bezit, stabiliteit. 
Een huis is pas veilig als er een dak op zit.
Het schuine driehoekige dak komt in alle kindertekeningen voor, 
ook in landen waar schuine daken niet voorkomen. 
Het dak is het symbool voor de driehoeksverhouding: vader, moeder, kind.
Veel teken-activiteiten in het dak kunnen verwijzen
 naar problemen in deze driehoeks -verhouding. 
Het dak kan ook gezien worden als het bovenste deel van het hoofd, 
de hersenen, gedachten, dromen, ed. 
Veel details in het dak zorgen voor veel drukte in het hoofd.
Dat kan veroorzaakt worden door problemen tussen de ouders 
waardoor het kind zich dingen in het hoofd haalt.

Muren:
geven stevigheid en stabiliteit van het huis, 
ze zorgen voor een scheiding tussen de binnen wereld en de buitenwereld,  
muren kunnen ook geheimen verbergen, bezittingen, gezelligheid, ruzies.

Ramen:
Met een raam kan je naar binnen kijken en naar buiten kijken.
Gordijnen geven gezelligheid, sfeer en intimiteit.
Licht achter de ramen betekend dat er goed te zien is wat er binnen gebeurt 
en dat dat gezien mag worden.
 Tralies worden getekend om te voorkomen dat er ingebroken wordt.
(bv in de gevoelswereld)

Het ronde raam:
komt veel voor in kindertekeningen 
terwijl die in het echt toch niet veel voorkomen.
Het kan een symbool zijn voor een zielle-venster, 
(de ziel wordt gesymboliseerd door een cirkel.)
 Een rond raam ziet er uit als een oog. 
Een huis heeft een eigen ziel, een eigen innerlijk.

Voordeur: 
is de overgang van het huis (intimiteit) 
naar buiten ( de buitenwereld) en anders om. 
Als er geen deur is dan is alle contact moeilijk.

Rook uit de schoorsteen: 
als de kachel brand is er gezelligheid en warmte in huis.             
Er komt rook uit de schoorsteen als er warmte en voedsel in huis is.
Rook betekent ook dat het kind stoom kan afblazen 
en zijn gevoelens naar buiten kan brengen.

Fundament: 
het is belangrijk dat het huis op een goed fundament staat.
Een goede ondergrond zorgt voor stabiliteit van het huis. 
Bij onzekere kinderen zien we geen streep onder het huis. 
Kleine kinderen teken het huis op de onderrand van het papier,
 hoe hoger het huis op het blad papier wordt getekend
hoe wijder het perspectief is geworden tov het ouderlijk huis. 
Hoe meer afstand er wordt genomen.

De omgeving van het huis: 
Kan er buiten gespeeld worden,
 is er contact mogelijk met de buitenwereld 
dmv een weg naar het huis toe? 
Is het dag of nacht? 
Schijnt de zon, regent het?
Hekken, paden, mensen, dieren, auto’s en wegen 
zijn vaak rationele elementen.

De zon: 
er is warmte, licht in de buitenwereld.
 Vaak heeft de zon een gezicht 
aan de uitdrukking kunnen we zien
 hoe het kind de bescherming van het huis aanvoelt.
De zon is de archetypische vader,
 degene die activeert, licht en warmte biedt, 
die alles weet, macht en kracht heeft.
Het kind kan dmv de gezichtsuitdrukking laten zien hoe hij die kracht ziet.
Is het een donker gezicht met evt. een zonnebril 
dan zou het kunnen zijn dat het kind met kritiek of boosheid wordt bekeken. 
Een bijtende zon met tanden kan agressie uitdrukken.
Een zwarte zon drukt somberheid uit.

Wolken: 
lichte wolken of donkere wolken geven de sfeer aan rondom het huis.
Wolken betekend ook dat er lucht is om adem te halen.
Een donkere lucht kan drukken op een huis of een persoon.

Bomen en groen: 
Beplanting is een belangrijk positief element om te overleven 
Het is een teken dat er ook water in de buurt is, ook al is dat niet getekend.

Hekken en poorten: 
Het huis wordt afgebakend als persoonlijk bezit.
Het kind kan zich in psychisch opzicht ook afbakenen. 
Een huis met hoge hekken kan betekenen dat een kind in een gezin zit 
dat zich weinig met de buitenwereld inlaat.

Een tekening bied de mogelijkheid om vragen te stellen.
Ga niet zelf verzinnen wat een kind bedoelt met een beeldelement.
Vraag het want de betekenis kan anders zijn dan we denken.
klik hier
zondag 24 juli 2011

Bomen


4 jaargetijden als een mensenleven. Geluk en diep verdriet wisselen zich af als zomer en winter.. Als berg en dal. En ondertussen groeit de boom to een majestueus wezen.


De boomtekening:
Boomtekeningen zijn universele tekeningen.
Mensen laten in hun boomtekeningen zien hoe ze in het leven staan: 
open, vrij, verkrampt, verborgen, afgeknapt, leeg, onvolgroeid, eenzijdig.

De boom kan ons iets vertellen 
                over het zelfbeeld van de kunstenaar.                   
De vorm van de boom verteld wat over het heden, verleden 
en de toekomstverwachtingen en de groeimogelijkheden.


De boom is een van de oudste symbolen van leven en overleven.
Het is een positief symbool.
Staat er een boom in een tekening 
dan maakt het duidelijk 
dat er voldoende levenskracht in het kind aanwezig is. 

Als kinderen een boom tekenen 
naast een huis of figuur dan verwijst de boom vaak 
naar de relatie van het kind met de moeder.

Na het 7de levens jaar zien we de boom 
steeds meer naar de zijkant van het blad verschuiven.
De aanwezigheid van de moeder wordt dan minder belangrijk.
Is er geen boom getekend dan kan dat een negatief teken zijn.

De stam: 
de nadruk ligt bij een boomtekening vaak op de stam, 
de bladerkroon is vaak in verhouding te klein, dit is leeftijd-adequaat. 
De uitleg kan zijn dat het kind een stam tekent 
met de nadruk op lengte groei. 
                                     Het kind zal tot zijn 18de jaar nog in lengte  groeien.                                                                          
De bladerkroon zegt wat over het tot groei/bloei komen.
De lengte van de stam kunnen we vergelijken 
met de leeftijdsjaren van het kind, 
in de stam zie we verwondingen, 
die verwondingen kunnen verwijzen 
naar traumatische ervaringen 
in het leven van het kind zoals verhuizingen, afscheid, enz.
De structuur van de stam 
vertegenwoordigt het lichamelijke contact met de moeder.
Er zijn dus verschillende psychische lagen in een stam.

Wortels: 
een echte boom heeft goede wortels nodig, 
de wortels zeggen iets over de draagkracht, 
de verankering en de geborgenheid 
in de vroege jeugd, het ontstaan en de afstamming.
De wortels halen (psychische) voeding uit de bodem 
en aan de tekening kunnen we zien 
of het kind dat krijgt voor zijn gevoelsleven.

Dieren: 
soms worden er dieren getekend bij de boom.
Ze zeggen iets over verlangens en verwachtingen, 
een nest met eieren kan zeggen dat er iets wordt uitgebroed.
Het kan ook betekenen dat een vogel uit het nest wil vliegen.
Een dier in de buurt van de boom kan een bepaald aspect beteken
 in het leven van het kind of een deel van het karakter van het kind.
Een holte in de boom kan betekenen 
dat er in een bepaalde levensfase behoefte is geweest 
aan een nest of een holte, gemis aan bescherming.

Vruchten: 
zijn een positief signaal, 
iets werpt vruchten af, is vruchtbaar.

De takken
de takken die naar links wijzen zeggen
 iets over het verleden en het gevoelsleven, 
de takken die naar rechts wijzen zeggen iets over de toekomst 
en het rationele denken.
Is een tak geknakt of staat er een tak eenzaam getekend 
dan kan het betekenen dat er een trauma of een stoornis is.


De 'boom' zit ook tussen de tekenopdrachten.
De opdracht laat ons zien hoe de kinderen in het leven staan.

Hier ziet u s' werelds mooiste en indrukwekkendste bomen.
Dit is een interessant boek over bomenwoensdag 20 juli 2011

Ik ben ikEr is veel onderzoek gedaan 
naar de betekenis van de mens tekeningen.
Theresa Foks geeft in haar boek: 
Kinderen geven tekens, een uitgebreide uitleg.
Ieder onderdeel van het menselijke lichaam heeft een betekenis.
               De ontwikkeling van een kind is te volgen in de menstekening.                              

De eerste tekeningen zijn achteraf tekeningen:
De koppoter komt uit de baby periode, 
het hoofd en lijf worden nog als 1 ervaren.
Kijken, proeven, horen, ruiken zijn de zintuigen die in het hoofd zitten.
De baby stopt alles in zijn mond, zo ontdekt hij zijn wereld.
De mond is belangrijk in deze fase.

Na de koppoter die op willekeurige plaatsen armen en benen heeft
 komt de koppoter waar de benen verticaal naar beneden getekend zijn.
Ook is duidelijk dat er iets tussen de benen zit.
Er is een buik en het hoofd heeft al veel details.
De armen en benen worden ook getekend.
Het is de fase waarin de baby steeds meer gaat bewegen.
Hij gaat zijn armen en benen steeds meer gebruiken en ziet ze ook.
Hij wordt zich ook bewust van zijn buik en een vol of leeg gevoel in die buik.
De buik wordt onderaan dicht getekend als het kind zindelijk is.

In de volgende fase wordt een hoofd met romp getekend.
Het kind wordt zich steeds meer bewust van zijn lichaam 
en maakt nu onderscheid tussen hoofd, lijf en benen.
Meisjes tekenen een rond lijf, jongens een vierkant lijf. 

Er zijn in een klas altijd wel een paar zorgenkindjes.
Een tekening bied je vooral de mogelijkheid vragen te stellen.
Belangrijk zijn ook de dingen die níet getekend worden of 'fout' of vervormd.


De 'teken jezelf' tekening zit ook tussen de opdrachten, 
niet om een hele analyse op een kind los te laten 
maar om globaal te kijken of de kunstenaar lekker in zijn/haar vel zit.
zaterdag 16 juli 2011

krabbelen en babbelenKinderen rond de 18 maanden gaan tekenen
als ze toevallig een potlood in handen krijgen.
 "Gaat een kind brabbelen dan kan het ook krabbelen".

De eerste tekeningen 2 - 6 jaar:

De eerste tekening is de krastekening = grenzeloos.
De tweede vorm is de spiraal,
dan komt: de slang,
stippen (energie)
eivorm,
dwarsstrepen,
 de cirkel
en tenslotte de mensfiguur.

De verschillende ontwikkelingsfasen kunnen lang naast elkaar bestaan
 ook bij een normale ontwikkeling van het kind.
De eerste tekeningen van 2 tot ongeveer 4 jaar zijn “achteraf”  tekeningen.
Het kind verwerkt de periode van conceptie (grenzeloosheid)
tot en met het ontstaan van het Zelf, het ik gevoel.
De eerste 3-4 jaar wordt wel het tijdperk genoemd
dat het kind ‘psychisch nog niet geboren is”.
Het kind is zich nog niet van zichzelf bewust,
dat gebeurt pas rond het 3de 4de levens jaar.
Hier wordt de basis gelegd voor het kind om later zelfstandig te worden.
(Margareth Mahler)

De eerste krabbels van een peuter gaan over de randen van het papier,
nog zonder bewuste richting.
We noemen het de grenzeloze tekening.
Deze tekening stamt uit de tijd dat het kind nog niet geboren was,
de grenzen van zijn bestaan niet voelde
zich niet bewust was van zichzelf.
Ook in het spel is het kind nog grenzeloos
zowel in materiaal gebruik als in het rondlopen in de ruimte.


Lekker krassen bij het thema indianen    

Spiralen zijn de eerste herkenbare vormen na de grenzeloze tekening.
Een spiraal betekent: ontplooiing, ontwikkeling.
Een spiraal begint ergens en eindigt ergens.
Ze symboliseren het begin en einde bv. van het leven of een periode.
Als kinderen spiralen tekenen 
dan is dat een teken van ontwikkeling,
er is besef van tijd, van begin en eind en groei.
Kinderen tussen de 2 en 4 jaar jaar tekenen vaak spiralen.
Het is een teken dat ze zich losmaken van hun ouders.

Na het spiraal ontstaat de eivorm en het zoeken naar de kern.
Cirkels en eivormen zijn een teken van groei,
een bewustwording, dat er iets van binnen zit dat uniek is.
Het zoeken naar een kern, een betekenis van leven.
Er wordt ook al een poging gedaan om een gezicht te tekenen.
De bewust wording is er nog niet maar komt er aan.
Het is een soort voorstudie een poging om de chaos te ordenen.

Eivorm bij het thema dinosauriërs: dino in een ei

Kruisingen: een eigen weg gaan, het geeft aan dat er een eigen wil ontstaat.
Het doorkruisen van andermans meningen.
Er dwars tegenin gaan.
Ook in het spel zien we botsingen en kruisingen.
We noemen deze periode wel de peuterpubertijd.

De cirkels worden gemaakt als er een innerlijk gevoel van eenheid is ervaren.
Het is de eerste uiting van een bewustwording tussen binnenwereld en buitenwereld.

Cirkels bij het thema indianen
     
De tekenopdrachten bij de kleuters sluiten aan
 bij de normale tekenontwikkeling.           
De normale tekenontwikkeling bij kinderen is over heel de wereld hetzelfde.
Ze volgt min of meer een vast patroon.zondag 10 juli 2011

Breng kleur in je leven.


Kleuren hebben invloed op ons leven.
We gebruiken, vaak intuïtief, kleuren om ons lekkerder en zelfverzekerder te voelen.
Kleuren worden soms ook ingezet in de kinesiologiepraktijk tijdens een behandeling.
Daar wordt duidelijk hoe groot die invloed van kleur is.
Sommige klanten moeten op een rode kaart zitten tijdens de behandeling en krijgen het advies om rode sokken of rood ondergoed aan te trekken om goed te aarden. 

Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om kleur te gebruiken in een balans. 
Een behandelmethode die altijd gebruikt maakt van kleur is Aura Soma.


Op een cursus Idee ontwikkeling viel nog al eens de naam van Johannes Itten.
Johannes Itten (1888 -1967) was kunstschilder en pedagoog, hij gaf tussen 1919 en 1922 les aan het Bauhaus en was één van de kleurrijkste figuren van deze kunstopleiding.
Van hem is het standaard werk: "Kunst en kleur" waarin hij zijn ideeën en ervaringen beschrijft over compositie en kleur. 
De basis van de kleurenleer van Johannes Itten is een nieuwe kleurencirkel.
Volgens Itten moeten de tegenover elkaar liggende kleuren in de kleurencirkel complementair zijn en bij menging grijs opleveren.
De complementaire kleur van paars = geel, groen = rood, blauw = oranje.
Als we intensief naar een fel gekleurd vlak kijken zien we een nabeeld in de complementaire kleur als we vervolgens ons oog richten op een neutraal wit of zwart vlak.
Onze ogen hebben de behoefte de felle kleur te neutraliseren.
In 1928 gaf Itten in een schildersklas een les over harmonische kleurakkoorden.
Harmonische kleur akkoorden zijn een aantal kleuren bij elkaar die goed combineren.
De klas ging aan het werk met de opdracht maar was erg onrustig.
De leerlingen vonden de opgegeven akkoorden onaangenaam en disharmonisch.
Itten liet zijn leerlingen daarom kleuren combineren die voor hen wel aangenaam en harmonisch aanvoelden en verliet het lokaal.
(Itten wist dus niet wie welk werkstuk gemaakt had.)
Aan het eind van de les werden de werkstukken neergelegd en besproken.
Tot ieders verrassing had iedere student een eigen kleurenpalet.
In een opwelling gaf Itten een willekeurig werkstuk aan de desbetreffende maker.
Hij kon moeiteloos het werk van een leerling aanwijzen op basis van de gebruikte kleuren.
In een later stadium van het experiment gaf hij zijn leerlingen thema's die pasten bij hun persoonlijke kleuren.

Nav het werk van Itten zijn 4 kleurtypen ontstaan: het winter, lente, zomer en herfsttype.
Bij elke kleurtype horen bepaalde kleuren.
Er zijn koele kleuren en warme kleuren, felle en gedekte kleuren.
Google maar eens op: Kies je kleur.
Als we rekening houden met ons kleurtype zien we er op ons best uit, kopen we kleding die makkelijk met elkaar te combineren is en hebben we vrijwel geen miskoop meer.
Dat is goed nieuws voor de consuminderaars onder ons.

kleurenwaaiers

Vooral met onze kleding uiten we ons en kunnen we kleur brengen in ons leven.
Thelma van de Werff heeft daar een boekje over geschreven:
Waarom draag je die kleuren?
Kleur heeft invloed op hoe we ons voelen.
Bij sommige kleuren voel je, je flets en futloos.
Bij andere kleuren voel je, je lekkerder en fitter.
Misschien voel je de behoefte om op bepaalde momenten bepaalde kleuren aan te trekken?
Misschien heb je een periode geen zin in een kleur of juist wel.
Met het gebruik van kleuren in onze kleding zenden we een boodschap uit.
De kleuren van het spectrum worden apart behandeld om te ontdekken wat voor type mens je bent als je een bepaalde kleur vaak, altijd of nooit draagt en hoe we veranderingen in ons leven kunnen aanbrengen door andere kleuren meer of juist minder te gaan dragen.
Het lijkt ver gezocht maar kleur beïnvloed ons leven.
Hoe groot die invloed is zijn we ons niet altijd bewust.
Het handigste is de verschillende kleuren in onze kleding af te wisselen zodat we beïnvloed worden door alle kwaliteiten van alle kleuren.

Het boek is uitgevoerd met bladzijden die zijn verdeeld in twee horizontale helften die apart kunnen worden omgeslagen, zo is gemakkelijk uit te zoeken wat je onbewust wil zeggen met een combinatie van bijvoorbeeld een rode blouse en zwarte rok.


Tenslotte laten we Johannes Itten nog aan het woord:
'Het diepste en meest wezenlijke geheim van de kleurwerkingen blijven zelfs voor het oog verborgen en kunnen alleen met het hart doorgrond worden.'

woensdag 6 juli 2011

De kleuren van de regenboog


Afbeeldingsresultaat voor de regenboog

Een cursusdag voor intuïtieve ontwikkeling
 begint met een geleide meditatie.
De meditatie begint en eindigt in een weiland.
je ligt of zit lekker ontspannen in het gras.
Halverwege het verhaal bied iemand je een mantel aan.
Een mantel in je favoriete kleur: 
Een kleur die belangrijk voor je is.

Na afloop worden de belevenissen besproken in de groep.
Wat betekent de mantel en de kleur voor je?
Er waren 2 koningsmantels compleet met hermelijn, 
Er waren verschillende mantels in 1 of 2 kleuren, 
een mantel van parelmoer en een regenboogmantel.

Een mantel bied bescherming. 
 De mantel kan je gebruiken als afscherming en afweer. 
De kleur ondersteunt je op je weg.


Iedere kleur heeft een eigen betekening en werking.
Bij het interpreteren van een tekening is het handig 
als je weet welke betekenis een kleur heeft.
Gebruikt een kind vaak zwart en rood dan is dat een heftige combinatie.
Het kan een signaal zijn dat er iets aan de hand is.
Geel is een vrolijke kleur maar kan ook een aanwijzing zijn
dat een kind erg met zijn hoofd/verstand bezig is.

Er zijn veel boeken met een uitleg over de werking van kleuren.
Hieronder volgt een beperkte uitleg 
met de positieve en negatieve aspecten van een kleur:


Rood:
+ leider, energiek, creatief, dynamisch, dankbaar, vrolijk, 
pionier, vurig, liefde, het hart, vreugde, activiteit, emotie, moed, extravert.

- Ergernis, temperament, woede, boosheid, beweging, 
nerveus. onverdraagzaam, wreed, destructief, 
koppig, lomp, schaamte, schuldgevoel, strijd, drift, daadkracht.

 Roze:
+ maakt toegankelijk, volle bloei, rijpheid, helende schoonheid, 
genegenheid, verwezenlijking van mogelijkheden, vriendelijkheid,
 liefde, troost, ontbind oude patronen.
Kan verwijzen naar een trauma uit de jeugd, 
kan wijzen op een transformatie proces, zowel innerlijk als uiterlijk, 
verlangen naar een baby, kwetsbaar, verliefd,
op een kinderlijke manier in het leven staan, bezig zijn met iets nieuws.

- onrijpheid, blindelings vertrouwen, impulsiviteit, 
te veel behoefte aan bescherming, te emotioneel zijn.

Oranje:
+ thema is activiteit, creativiteit, gevoeligheid, idealen, 
intelligentie, vreugde, warmte, kracht, macht en machteloosheid,
  plezier in het leven, zwierigheid, hartelijk, gul, verdraagzaam, 
opwindend, energie, vrijheid, rechtvaardigheid.

- Extreem trots, pessimistisch, dominant, genotzuchtig, 
slachtoffer gevoel, geen grip hebben.

Geel:
+ thema is zonnelicht, actief, mentale kleur, kleur van de ratio, 
het denken, onderdrukken van gevoelens., moeite met voelen, 
snelheid, geestelijke wendbaarheid, eerlijkheid, vol vertrouwen, verdraagzaam, opmerkzaam, origineel, vreugde, ambitie, helder verstand, openheid.

- analytisch, zuur, weinig gevoel van eigen waarde, zeuren en klagen, 
onbetrouwbaar, lui.
(Kleur voor de linker hersenhelft.)

Groen:
+ rustige kleur, neutraal, ontspant, betrokkenheid, energie, 
evenwicht, groei, healing, innerlijke rust, kalmte, verandering, 
toegang tot vrijheid, zelfvertrouwen, .
Houden van; liefde geven en kunnen ontvangen, verwijst naar familieleden, 
sociaal, empathisch, raad en advies geven aan anderen, 
zorgzaam, kritisch, tactvol, praktisch, stabiel, productief, gul, 
rijk aan verbeelding, progressie, nieuw begin, vroege jeugd,
 ontwikkeling van de wil, medeleven.

- jaloers, verbolgen, vergeetachtig, egoïstisch, frustratie, schaarste, 
niet vragen om wat je nodig hebt en dus het gevoel hebben dat je tekort komt.
Eigendunk, materialistisch,wrok, hebzucht, afwijzen van verantwoordelijkheid, 
niets afmaken wel ergens aan beginnen.

Blauw:
+ vrede en oneindigheid, kalmerende kleur, geeft ontspanning, koele kleur, 
wijsheid, geduld, waarheid, spiritueel, kalmerend, helend, genezing,
 loyaal, leraar, rust, verdieping, serieus,spiritueel, structuur, dapper, 
inzicht, concentratie, een met alles, harmonie.

- zwak, labiel, bijgelovig, afstandelijk, moeite met vergeven, moeite met regels,
 verdriet en angsten, vasthouden van emotie,s, niet uiten van emoties,
 blijven hangen in verdriet, afstandelijk, eenzaam, introvert, gesloten, 
fanatisme, eigenwaan, verslaving, voorzichtig.

Paars:
+  ernst, waardigheid, meditatieve kleur, werkt op geestelijke bevrijding en creativiteit, 
(kleur voor de rechter hersenhelft.) spirituele kleur, 
kleur van diepgang, filosofie, psychologie, begaafdheid, fantasie, 
kracht, kunst, paranormaal, zuivering, onbaatzuchtigheid, menselijk, 
vindingrijk, gevoelig, liefde voor mooie dingen, zelfwaardering.

- zweverig, behoefte aan drugs of alcohol, energetisch open,
 telepathisch, helderziend, helder voelend, meedogenloos, 
spirituele arrogantie, streber, durft niet diep te graven, ijdel, 
verloren jeugd, te vroeg volwassen.

Bruin:
+ Heeft met aarden te maken, nuchterheid, uithoudingsvermogen,
degelijk, betrouwbaar, nuchter, zelfbewust, zorgzaam, loyaal, 
beide benen op de grond.

- teveel met jezelf bezig zijn, egoïsme, twijfelen aan jezelf, 
terugtrekken, depressie, ontevreden, frustratie, afsluiten voor anderen.

Zwart:
+ goed gebruik van macht, creativiteit, instructeur, helderziende gaven, 
verborgen schatten, mysterie en esoterie, begin en einde.

- afwezigheid van kleur, ernstig trauma, zwaarder dan de kleur blauw.
frustratie, dominantie, depressie, leeg, terughoudend. 
Kan ook wijzen op, op een negatieve manier bezig zijn met paranormale zaken, 
zwarte magie bv. om anderen te imponeren en te manipuleren,
 verlangen naar dood, suïcidaal gedrag of zelfverminking.

Wit:
+ ongerept, volledig, vrijgevig, lichtheid, wijsheid,

- isolement, steriel, kaal, stijfheid, saai, preutsheid.

Grijs:
+ een overgangsstadium, geestelijke gezondheid, 
realisme, verbanden kunnen leggen, respect.

- angst voor verlies, angst voor kritiek, verdriet, melancholie, depressie.

Goud:
+ zuiverheid en wijsheid, bewustzijn, de zon, persoonlijke groei, 
rijpheid, wijsheid, vitaliteit, toekomst, vergeving.

- argwaan, chagrijnig, pessimistisch, zonderling.

Zilver:
+ artistiek, communicatie, creativiteit, intuïtie, verhuld niets.

- gespleten, ongrijpbaar, krokodillentranen.