Totaal aantal pageviews

zaterdag 12 augustus 2017

Dadadenken
Afbeeldingsresultaat voor dadadenken

We kennen tegenwoordig naast OMdenken
 óok het dadadenken.
Het is een initiatief van de filosofiejuf.

Afbeeldingsresultaat voor de filosofiejuf

De term dadadenken verwijst naar het Dadaisme.
Dadaisme is een kunststroming van 1916 tot 1920.
Het was een reactie 
op de verschrikkingen van de eerste wereldoorlog. 
De Dada-kunstenaars bespotten de schijnheilige waarden
van de beschaafde wereld met hun werk.
De beweging heeft maar een paar jaar bestaan
 maar heeft wel veel invloed gehad.

De naam dada-denken is bedacht 
vanwege de eerste brabbelwoordjes van een baby.
De dadakunstenaars zouden kunst willen maken
 zonder regels en op een speelse manier zoals kinderen.

Afbeeldingsresultaat voor dadaïsme kurt schwitters

Het dada-denken stelt voor om een half uur per week
 'anders te leren denken'
om de creativiteit te stimuleren,
want: Kinderen zijn de toekomst en onze vooruitgang.

Afbeeldingsresultaat voor dadadenken

Op de site van dadadenken staat een aparte tekenopdracht:
Maak een lelijke tekening. 
Een lelijke tekening kan nooit mislukken.

Het is een leuke opdracht voor die kinderen
 die de lat voor zichzelf erg hoog leggen.
Voor kinderen die vaak een nieuw blaadje willen
 omdat hun tekening 'mislukt' is.
Voor kinderen die niet weten wat ze moeten tekenen.

De opdracht maakt dat kinderen ontspannen gaan tekenen,
De opdracht zet kinderen ook aan het denken.
Want wat is lelijk?
Waarom en wanneer is iets lelijk?

Na afloop kan je de tekeningen bespreken in de kring.
Dan blijkt vaak dat wat de één lelijk vind
 de ander wél mooi vindt.
Hier vind je meer tekenopdrachten van dadadenken.