Totaal aantal pageviews

woensdag 21 september 2011

Tijdwinst?

De school is hier half augustus begonnen.
Ik begin 2 weken later met de tekenlessen.
Ik was erg benieuwd hoe de ervaringen in groep 3 zijn dit schooljaar. 

We zijn 2 jaar gelden gestart met tekenlessen bij de kleuters.
En die eerste groep kleuters zit nu dus in groep 3.
   
Het programma in groep 3 is zo vol 
dat de leerkrachten ieder jaar in de knel komen 
met de stof die behandeld moet worden.
De vraag was dan ook kan er bij de kleuters voorwerk gedaan worden? 


De voorgaande jaren begon groep 3  
rond de herfstvakantie met schrijven.
De schrijfmethode die wordt gebruikt is Pennenstreken, 
Pennenstreken begint met de letter M.        
Dat is niet de makkelijkste letter. 
Dit jaar is er voor het eerst niet gewacht tot de herfstvakantie
De kinderen zijn gelijk na de grote vakantie begonnen met schrijven. 

De resultaten zien er "behoorlijk goed uit..." 
Het lijkt er op dat de kinderen het schrijven sneller oppikken.  
Er is dus bijna 6 weken tijdwinst.